Composteren

woensdag 5 december 2018

Composteren

In 2008 hebben we een ruime betonnen compostplaat met een keerwand aangelegd op ons erf. Bij biologisch telen is het belangrijk dat je alle reststromen verzamelt, composteert en daarna weer verspreidt tussen de bomen. Deze reststromen bestaan uit gewasresten zoals maaisel, bladeren, dun snoeihout, zeefgrond en schaaldelen. Meerdere keren per jaar zetten we dit om met een zware ruwterrein-heftruck. Deze heftruck hebben we aangepast met een afschuifvork, waardoor je een prima menging kunt krijgen van de compost. Tijdens dit mengen breng je weer lucht /zuurstof in de compost en daardoor ontstaat opnieuw broei en rotting. Bij het mengen brengen we ook tuinkalk in de compost om de PH-waarde van de grond op peil te houden. Bij hevige buien wordt het lekwater opgevangen in een putje en later teruggepompt over de compost.Tijdens het rottingsproces ontstaat er warmte en vervluchtigt er vocht. Daarom is het belangrijk dat het geheel voldoende vochtig gehouden wordt. In het derde jaar wordt de compost verspreid in de boomgaard. 

 

foto 1 : De compost wordt omgezet met de heftruck en tegelijk vermengd met tuinkalk. 

foto 2 : De compost moet voldoende vochtig blijven , daarom gaat de sproeier er op. 

foto 3 : De composthoop is weer bijgewerkt. 

composteren_1
composteren_3
composteren_2

Archief