Onderzoek koolstofvastlegging

zondag 26 mei 2019

Uitgebreid grondonderzoek 

Studenten van de universiteit zijn bezig met een zeer uitgebreid grondonderzoek op verschillende plaatsen in onze hazelnotenboomgaard. Na ruim 25 jaar biologische hazelnootteelt is het interessant om er achter te komen welke invloed dit heeft op de samenstelling van de grond en de biologische en microbiële activiteit in de grond. 

Met nadruk wordt er onderzoek gedaan naar de koolstofvastlegging in de grond, waardoor er minder CO 2 uitstoot plaats vindt.Natuurlijk komt er ook een bemestingsadvies uit voort voor de komende jaren en worden er cijfers gegeven voor verkruimeldbaarheid en verslemping. 

Het actuele woord in de landbouw is biodiversiteit. Het is niet gemakkelijk meetbaar hoe dit verloopt in de jaren. We willen graag zien dat dit toeneemt bij de huidige teeltwijze. Je hebt daarbij referenties nodig om dit te toetsen. Het is niet gemakkelijk om hieruit conclusies te trekken omdat je niet alleen moet denken aan de begroeiing op de grond maar ook aan activiteit in de grond. Zo worden er op meerdere plaatsen regenwormen geteld op een daarvoor vastgestelde manier van onderzoek.

Resultaten van deze onderzoeken zullen gepubliceerd worden door de onderzoekers. Deze resultaten komen ook in de scholing en voorlichtingsdagen van de Nederlandse Notenvereniging ter sprake. We zijn benieuwd naar de conclusies die hieraan verbonden worden. 

onderzoek_1
onderzoek_2
onderzoek_6
onderzoek_9
onderzoek_14

Archief