Plaaginsecten in de bodem

zondag 29 augustus 2021

Engerlingen

In de Achterhoek hebben we al langere tijd schade door engerlingen van de meikever. Deze engerlingen leven meerdere jaren in de grond en voeden zich vooral met wortels van bomen en gewassen. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor bepaalde gewassen. Wortels van haagbeuken, kerstdennen en tamme kastanjes , maar ook hazelnoten zijn erg in trek. Hierdoor hebben we, vooral dit jaar,  grote schade in een nieuwe aanplant uit 2011. Ook oudere bomen worden soms aangetast door de wortelvraat van deze engerlingen. Sommige bomen gaan dood , andere herstellen zich na een jaar. 

Al enkele jaren trachten we deze plaag te bestrijden met o.a. nematoden ( aaltjes). Deze methode blijkt onvoldoende resultaat op te leveren als je de aaltjes niet volvelds inbrengt. Vanwege de hoge kosten van deze aaltjes doen we dit alleen op de plaatsten waar de meeste aantasting is, bijvoorbeeld in het plantbed voor nieuwe aanplant. 

In Zuid-Duitsland en Zwitserland is er ook al lange tijd grote schade door engerlingen , vooral bij kerstdennen kwekers. Er is een onderzoek gestart bij de WUR,  in samenwerking met de Züricher Hochschule ( projectcode 3740082000) , naar schimmels die engerlingen kunnen doden. Het zoeken is nu hoe deze schimmels gekweekt  en effectief in de grond gebracht kunnen worden. 

We volgen de vorderingen in dit project op de voet en hopelijk kunnen we deze methode toepassen op korte termijn. Zo zie je dat hazelnoten telen niet vanzelf gaat, maar dat er meerdere problemen overwonnen moeten worden. Daardoor blijft het echt een uitdaging!

 

foto 1 - een florissante hazelnootboom

foto 2 - een aangetaste hazelnootboom door engerlingen

foto 3 - een dode boom als gevolg van wortelvraat door engelingen

foto 4 - een aangetaste hazelnootboom die zich herstelt

florisante_boom
aangetaste_boom_midden_in_boomgaard
dode_boom
herstelde_boom

Archief