Preventie ziekten en plagen in de hazelnootboomgaard, veldbijeenkomst

donderdag 10 juni 2021

Veldbijeenkomst op 't Joostenhuus, georganiseerd door de Nederlandse Noten Vereniging

Donderdag 10 juni is er weer voor het eerst,  sinds coronatijd , een bijeenkomst georganiseerd in onze hazelnootboomgaard. Het initiatief is hiervoor genomen door Ton Baltissen, voorzitter van de Nederlandse Noten Vereniging. Met inachtneming van de geldende maatregelen i.v.m. het coronavirus was deze bijeenkomst mogelijk op deze schitterende zomerdag in de buitenlucht. Het afgelopen jaar waren alle activiteiten online. Harm heeft enkele online lezingen verzorgd voor de Nederlandse Noten Vereniging en ook voor de Vlaamse club. Het is een goed alternatief , maar haalt het niet bij een live ontmoeting tussen de hazelnoten.

De bijeenkomst had als thema: preventie ziekten en plagen d.m.v. natuurlijke bestrijding. Voor deze veldbijeenkomst werd Gerjan Brouwer uitgenodigd , specialist adviseur in de biologische fruitteelt  van DELPHY. Daarnaast een rondleiding door de boomgaard met het accent op de biologische bestrijding door Harm. 

Er was veel animo voor deze bijeenkomsten; een sessie in de middag van een grote groep ( ruim 30 aanwezigen) die in 2 kleinere groepen werd gespiltst en een sessie in de avond met 15 deelnemers. Veelal deelnemers die zelf al gestart zijn met hazelnootteelt of een voedselbos en daarnaast enkele wetenschappers van de Wageningen Universiteit. (foto 1)

Gerjan Brouwer startte haar veldlezing met de uitleg aan de hand van foto's van natuurlijke vijanden van , m.n. de bladluis,  die een plaag kan vormen in de boomgaard. (foto 2) Natuurlijke vijanden als sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen , lieveheersbeestjes en de larven van deze insecten. Al deze insecten hebben stuifmeel en nectar van bloemen nodig. Daarom hebben we ons erf verschillende perken met wilde bloemen aangelegd en we gaan deze zomer deze wilde bloemen mengsels verder uitbreiden in de hazelnootboomgaard. (foto 3)Daarnaast zijn singels, windkeringen erg effectief legt Gerjan uit. Windkeringen met inheemse struiken zoals de Gelderse roos en Vlier. Deze windkeringen hebben we bij de start  van onze hazelnootboomgaard al aangelegd. Op enkele plaatsen breiden we deze singels verder uit. (foto 4)Gewapend met een loupe ging de groep op zoek naar de genoemde natuurlijke vijanden van de bladluis. (foto 5 en 6) Ook onze kleindochter Olivia weet al veel te vertellen over kleine beestjes. (foto7)

In zijn rondleiding heeft Harm het accent gelegd op het aanwenden van maatregelen t.a.v. van preventieve bestrijding van engerlingen, de larven van de meikever die in deze streek van het land een ware plaag vormt in de landbouw.  Zwermen meikevers worden gevangen met een lichtbak ( foto 8). Vorig jaar en ook dit jaar hebben we nauwelijks meikevers waargenomen in de boomgaard. De meikever heeft een cyclus van 3 of 4 jaar, dus de  drie/vierjarige engerlingen  zitten nog volop in de bodem. We bestrijden de engerlingen met aaltjes op de plaatsten waar ze het meest voorkomen. Dit moet met donker , vochtig weer.(foto 9)  In zonnige droge tijden maken we gebruik van druppelslangen. ( foto 10) 

De ervaring in onze hazelnootboomgaard heeft geleerd dat je met het frezen van de bodem korte metten maakt met de nog aanwezige engerlingen in de zwartstroken.(foto 11) Onze boerenfox Trixie vindt deze engerlingen een lekker hapje. Zij kan ze ruiken en krabt heel voorzichtig zo'n engerling uit de grond en pakt de een na de andere. (foto 12) Er hangen veel nestkastjes in boomgaard voor verschillende soorten mezen (foto 13)en ook zwermen kraaien en roeken gaan op zoek naar engerlingen. (foto 14)

 

veldbijeenkomst_20
veldbijeenkomst_28
veldbijeenkomst_8
veldbijeenkomst_15
veldbijeenkomst_13
veldbijeenkomst_14
veldbijeenkomst_17
lichtbak_1
aaltjes_8
veldbijeenkomst_25
veldbijeenkomst_27
veldbijeenkomst_26
nestkastjes_2
roeken_en_kraaien_1

Archief