Over 't Joostenhuis

't Joostenhuus is waarschijnlijk omstreeks 1700 gebouwd. Een oude haardplaat uit de schoorsteenmantel is gedateerd uit 1704. De familie Tuenter woonde al in 1750 op deze boerderij. De woning is nu een gemeentelijk monument.

In 1990 zijn we begonnen met de teelt van hazelnoten als hobby en neventak. Er was voldoende kennis verzameld en ervaring opgedaan over de teelt in Nederland door het proefstation voor de fruitteelt. Er is van 1990 tot 1996 ruim 3,5 ha aangeplant met een uitbreiding in 2011 naar ruim 5,5 ha. 

We hebben gekozen voor een biologische teelt volgens het SKAL keurmerk. De afzet vindt hoofdzakelijk plaats via de groothandel als tafelnoten in de dop. Daarnaast ook als gekraakte noten voor o.a. olieproductie en kleine verpakkingen voor huisverkoop. 

 

HAZELNOOTTELER IN DEELTIJD
(3,5 ha aangeplant , met in 2008 een uitbreiding naar 5,5 ha)

De hazelnoot: een zeer geschikt voedingsmiddel in barre tijden!

Deze kwalificatie is wat ruw, maar bevat een grote kern van waarheid. De hazelnoot is rijk aan oliën en eiwitten, voedzaam en ook goed houdbaar. Resten van hazelnoten onder terpen en nederzettingen bevestigen dit. Scheepsartsen schreven deze vrucht voor tegen de vroeger zo gevreesde scheurbuik.

De meeste hazelnoten komen uit de Balkan of Turkije.Ook in ons eigen land zie je in het wild vrij veel hazelnotenstruiken. Vanaf 1988 zijn er een aantal telers professioneel begonnen met de aanplant van hazelnootbomen. Het proefstation voor de fruitteelt had over zo’n 60 verschillende rassen allerlei gegevens vastgelegd m.b.t. smaak, opbrengst en teeltwijze.

Op de eeuwenoude boerderij ’t Joostenhuus in de Achterhoek worden hazelnoten geteeld. Dit zijn veredelde rassen , d.w.z. dat er steeds verder geteeld is met de beste noten. De noten zijn daardoor groter en smakelijker dan de wilde hazelnoten.

De hazelaars worden zodanig gesnoeid dat ze uitgroeien tot kleine bomen. Hierdoor kan de oogst beter gemechaniseerd worden. De boomgaard is ruim opgezet, zodat je met een kleine tractor goed tussen de rijen bomen door kunt rijden.

De teelt van de hazelnoten wordt op een ecologische wijze gedaan. Dit wil zeggen dat er geen chemische middelen worden gebruikt,zowel in de bemesting als in de bestrijding van ziekten en plagen.

De afzet vond in eerste instantie hoofdzakelijk plaats via de groothandel ,als noten in de dop. De vraag naar streekproducten wordt steeds sterker.Vanaf 2009 kunnen we hazelnoten kraken en eventueel de kernen verder verwerken door ze te roosteren en op honing zetten.

Ook is er meer aandacht voor huisverkoop.

De hazelaar is een kruisbestuiver. Dit houdt in dat er verschillende rassen aangeplant moeten worden.Hierbij is vooral gekeken naar de gevoeligheid voor ziekten en plagen, de  vorm en de smaak van de noot en uiteraard naar de opbrengst. Eén van de plagen wordt veroorzaakt door de hazelnootboorder. Deze snuitkever is overal in Nederland aanwezig en legt zijn eitjes in het vruchtbeginsel van de noot. De uitgekomen larven vreten zich eerst helemaal vol. Daarna boren ze een gaatje van binnenuit waardoor ze naar buiten komen.

 

De voortuin van 't Joostenhuus

Voor het huis hebben we een kleine tuin in Engelse stijl aangeplant. Een tuin met paadjes en buxushaagjes rondom de oude stenen waterput. De buxushaagjes hebben er ruim 30 jaar naar tevredenheid gestaan. Ze werden jaarlijks in juni/juli 1 keer geschoren en bleven daardoor laag. Twee jaar geleden werden de buxushagen aangetast door de beruchte buxusschimmel. We hebben nog geprobeerd ze terug te snoeien en flink te bemesten maar ze gaven het op. De buxustijd is geweest , mede omdat er ook nog een plaag van een buxusrups of buxusmot bij kwam. Als alternatief hebben we nu hagen van Japanse hulst aangeplant. Deze Ilex Crenata Convexa lijkt veel op de buxus en groeit mooi dicht. En heeft geen last van de genoemde plagen. In februari bloeit de boerencrocus ( Crocus Tommasinianus) altijd voluit. Deze boerencrocus is al eeuwenlang bekend. Tegenwoordig wordt de boerencrocus beschouwd als een stinzenplant die zich op en rond het erf van 't Joostenhuus kwistig vermeerdert. 

 

Februari 2021

De jaren 2020 en 2021 zullen voor altijd in ons geheugen blijven. Niet alleen de pandemie maar zeker ook de winterse taferelen midden februari met een sneeuwdek van tenminste 25 cm in de hazelnotenboomgaard. 

Tonny Bosman maakte met zijn drone de foto's van deze prachtige natuur! 

 

't Joostenhuus
IMG_1078
luchtfoto_1
luchtfoto_2
luchtfoto_3
buxus_japanse_hulst_2_2
buxus_japanse_hulst_1
wilde_crocus_1
wilde_crocus_2
Tonny_Bosman_2
Tonny_Bosman_1
Tonny_Bosman_3
Tonny_Bosman_4
Tonny_Bosman_5